تصویر

آرمان و رسالت

آرمان:

آرمان شرکت آریافودان با برند "های‌فود" تولید باکیفیت، همیشه در دسترس بودن، تناسب با ذائقه مردم و حرکت در راستای تغذیه هدفمند است.

رسالت:

آریافودان برای نیل به آرمان خود همفکری مبتنی بر علم، استفاده از تجربه و نوآوری همگان، خصوصا همکاران خود و مشاورین را مشتاقانه طلب میکند.

آریافودان موفقیت خود را با میزان ارزش برند های‌فود، درصد سهم از بازار، میزان رضایت کارکنان و سود سالیانه خود می‌سنجد.


آریافودان شایستگی برجسته خود را تلاش جهت همدلی و پیشبرد فرهنگ سازمانی در بین کلیه اعضای خانواده شرکت با هدف ارزش آفرینی برای مشتری می‌داند.

آریافودان رشد را مفهوم محوری سازمان خود می‌داند و در همین راستا کارآموزان امروز تبدیل به مدیران آینده می‌شوند تا توسعه سازمان پایدار بماند.

 

آرمان و رسالت