تصویر

لواش سفید

در تهیه‌ی این نان از آرد با میزان نشاسته‌ی بیشتر و سبوس کمتر استفاده شده است. این نشاسته‌ی بیشتر، انرژی بیشتری ایجاد می‌کند و در نتیجه کالری مورد نیاز برای ورزشکاران، افراد پرتحرک و نوجوانان در سنین رشد با مصرف این نان تامین می‌شود.