متشکریم، سفارش شما دریافت شد.

  • شماره سفارش: 14734
  • تاریخ: 1401-09-17
  • قیمت نهایی: 132,300 تومان
  • روش پرداخت: بانک صادرات

مشخصات سفارش

محصول مجموع
لواش سبوس دار دورهمی × 6 91,800 تومان
نان لواش سلامتی دورهمی × 3 40,500 تومان
جمع كل سبد خريد: 132,300 تومان
حمل و نقل: هزینه ارسال رایگان می باشد.
روش پرداخت: بانک صادرات
قیمت نهایی: 132,300 تومان